SLUŽBY

Energetická měření, analýzy rozvodných soustav

Společnost EMCOS s.r.o., používá vysoce výkonný síťový analyzátor PNA550 (ELCOM-DEWETRON). Analyzátor je vhodný nejen pro základní měření, ale i pro složitá měření kvality napětí a rušení. Servisní technici společnosti EMCOS mají dlouholeté zkušenosti s měřením a analýzou rozvodných soustav.

Zajišťujeme tato speciální měření:
- harmonická analýza - FFT analýza do 50. harmonické napětí a proudu
- monitorování výkonů a energií - záznam a statistické vyhodnocování všech dostupných elektrických veličin
- zápis rychlých dějů se vzorkovací frekvencí až 25,6kHz pro vyhodnocování přechodných dějů
- monitorování a analýza kvality napětí podle normy ČSN EN 50160
- měřič blikání - flickermeter - vyhodnocuje jak krátkodobý Pst, tak i dlouhodobý vjem blikání Plt

Měření provádíme především v těchto případech:
- kvalifikovaný návrh kompenzačních a filtračně-kompenzačních zařízení
- analýza energetického rušení při provozu většího množství nelineárních spotřebičů
- optimalizace spotřeby elektrické energie, volba vhodné sazby
- nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie, kontrola přesnosti měřících souprav
- poruchy kompenzačních zařízení, posouzení vlivu kompenzace na rozvodnou soustavu

JEDINĚ NA ZÁKLADĚ DOKONALÉ ZNALOSTI ENERGETICKÝCH POMĚRŮ ROZVODNÉ SOUSTAVY JE MOŽNO UVAŽOVAT O DALŠÍCH ÚSPORÁCH ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zpět na začátekRekonstrukce silnoproudých zařízení

V poslední době dochází často k modernizaci průmyslových technologií a výrobních linek, ale v provozu zůstávají technicky dávno zastaralá rozvodná zařízení, která již nesplňují základní požadavky na bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz.
Může tak docházet k situacím, kdy výpadek napájení elektrickou energií způsobí škodu, která převyšuje pořizovací cenu nové rozvodny.Proto doporučujeme včas provést posouzení technického stavu rozváděčů, případně zásadní opravu nebo rekonstrukci.

V této oblasti nabízíme:
- Kompletní rekonstrukce rozvoden NN včetně elektromontážních prací s minimálními časovými nároky na odstávku, zajištění náhradního napájení vybraných částí rozvodu, apod.
- Projektové a konstrukční zpracování, s přihlédnutím k původní konfiguraci napájení provozu
- Použití moderních přístrojů s dlouhou životností a vysokým stupněm krytí
- Rekonstrukce formou RETROFITŮ jističů provádíme s krátkou dobou odstávky a minimalizací výrobních ztrát
- Zajištění výchozí revize, garance zkušebního provozu a pravidelný servis

Zpět na začátekServis

Servis, opravy a údržba všech typů kompenzačních zařízení (JR-K, ŠR-K, U2.P(B)K0, U22-0K).

Montáž, revize, uvedení do provozu a servis kompenzačních rozváděčů EMCOS (stykačové, hrazené/chráněné, bezkontaktní) v záruční i pozáruční době

Realizace opatření pro zajištění EMC (elektromagnetické kompatibility) u provozovaných kompenzačních zařízení:
- rušení způsobená provozem kompenzačního rozváděče (přepětí, zvýšení harmonických)
- působení rozvodné soustavy na kompenzační zařízení (přetížení harmonickými, HDO)

Úprava nebo rekonstrukce kompenzace je nezbytná po zásadní změně charakteru odběru technologie, např. zvýšení podílu nelineárních spotřebičů, změna výkonu, výměna transformátoru atd.
Rekonstrukce kompenzačních zařízení s optimalizací výkonu na základě měření a analýzy odběru

ÚPLNÝ ENERGETICKÝ SERVIS
V případě, že váš provoz nemá svého kvalifikovaného pracovníka, nabízí naše společnost zajištění veškerých služeb souvisejících s dodávkou a měřením odběru elektrické energie.
více informací...

Podle našich zkušeností lze dosáhnout výrazného snížení nákladů v následujících oblastech:
- Kompenzace účiníku, kompenzace jalových ztrát transformátoru
- Hlídání maxima a stanovení optimálního odběrového diagramu
- Jednání s rozvodnými závody - optimalizace uzavřené smlouvy, sezónní změna diagramu, reklamace
- Údržba, kontrola, servis a revize energetických zařízení

Zpět na začátekKondenzátory a komponenty pro kompenzaci

KOMPENZAČNÍ KONDENZÁTORY NN a VN

EMCOS s.r.o., autorizovaný prodejce a význačný odběratel firmy ZEZ SILKO s.r.o. Žamberk nabízí k okamžitému dodání ze svého skladu v Teplicích:

Kondenzátory nízkého napětí pro napěťové hladiny 400V, 440V, 525V a 690V
- výkon 1-50kvar ve válcových nádobách
- výkon 2-100kvar v pravoúhlých nádobách
- provedení MKP suché (plynové nebo s nevytékavým impregnantem)
- provedení MKV s impregnantem minerální olej.

Kondenzátory vysokého napětí pro hladiny 3,3-12kV třífázové a 3,64-24kV jednofázové
- dielektrický systém all-film, impregnovaný ekologicky nezávadnou syntetickou kapalinou
- vnitřní jištění svitků
- vestavěné vybíjecí odpory
- výkon 25 - 400kvar
- nerezová nádoba, možné venkovní provedení

Ostatní sortiment speciálních kondenzátorů ZEZ SILKO Žamberk.

REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU NOVAR
Regulátory pro nejširší použití
- mikroprocesorem řízené
- zobrazení počtu sepnutých stupňů
- široké možnosti programování provozních parametrů
- citlivost 25mA/10mA

STYKAČE PRO SPÍNÁNÍ KONDENZÁTORŮ Telemecanique (Schneider Electric)
Stykače firmy jsou opatřeny blokem pomocných kontaktů s předřadnými odpory, které omezí zapínací proud na max. 60Ie. Omezení přechodového děje při spínání kapacit výrazně zvyšuje životnost stykačů, pojistek a kondenzátorů. Patentované provedení bloku s omezovacími odpory (odpojení odporů po sepnutí hlavních kontaktů) zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost celého zařízení.
Výkonová řada pro spínání 12,5 kvar až 60 kvar, při jmenovitém napětí 400V, možno použít i na napěťovou hladinu 500V a 690V.

Zpět na začátekLikvidace nebezpečných odpadů

Některé starší kompenzační kondenzátory a silové transformátory obsahují impregnant na bázi polychlorovaných bifenylů (PCB). Jedná se o nebezpečné toxické a karcinogenní látky a nakládání s nimi podléhá přísným předpisům.
Po vyřazení těchto komponent z provozu se z nich automaticky stává nebezpečný odpad.
Zabezpečujeme ekologickou likvidaci v autorizované spalovně, včetně vystavení certifikátu
o likvidaci. Bez tohoto potvrzení se původce (majitel) odpadu nezbavuje svojí odpovědnosti za odpad a vystavuje se riziku vysokého finančního postihu

Zpět na začátekHledat


Aktuality
  • 2007-11 Zahájena spolupráce se společností PRE, Pražská energetika, a.s. v oblasti měření rozvodných soustav a návrhu kompenzačních zařízení.


Kontakt

EMCOS s.r.o.

Nákladní 1032
41501 Teplice

GPS Loc:
N 50°39'00", E 013°49'46,5"
N 50°39', E 013°49,775'

Email:
emcos@emcos.cz
emcos@emcos.eu

http://www.emcos.cz
http://www.emcos.eu

Phone: (+420) 417 533 521, 5
Fax: (+420) 417 515 860