VÝROBKY

Výrobní program

Společnost EMCOS s.r.o. patří k tradičním výrobcům rozváděčů nízkého napětí.Produkce je rozdělena na zakázkovou výrobu nízkonapěťových rozváděčů a na výrobu typových kompenzačních rozváděčů. Rozváděče NN jsou konstruovány na napětí do 1000V a s přenosovou schopností až 3200A.
Nabídka kompenzačních rozváděčů obsahuje v současné době téměř 250 konstrukčně zpracovaných a vyráběných typů.Mezi největší přednosti naší společnosti patří schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům zákazníka a rozsáhlá nabídka služeb.
Především v oblasti kompenzace účiníku můžeme díky dlouholetým zkušenostem našich servisních techniků nabídnout pomoc při řešení i těch nejsložitějších problémů.
Při dodávkách rozváděčů nízkého napětí se nám podařilo maximálně zkrátit proces od konstrukčního návrhu až po finální montáž rozváděče a uvedení do provozu. Uživatel tak může výrazně zkrátit odstávku výroby nebo vyloučit přirážky za odběr jalové energie.Kompenzační rozváděče NN

KLASICKÉ STYKAČOVÉ KOMPENZÁTORY
Kondenzátor je na síť připínán pomocí speciálního stykače.Přechodový děj je částečně zatlumen předřadným odporem, který je při spínání zařazen do silového obvodu.Výhodou jsou malé ztráty a příznivé cenové relace. Nevýhodou je možnost přetížení a případné zvýšení harmonických složek v sítích s jejich výskytem.
Obchodní názvy MINIKOM, MINIVARKOM, VARKOM, VARKOM-B (modulární)

HRAZENÉ (CHRÁNĚNÉ) KOMPENZÁTORY
Jednotlivé stupně jsou tvořeny sériovým LC obvodem, standardně laděným na 189Hz (p=7%) a spínaným speciálním stykačem. Kondenzátor je tak chráněn proti přetížení, nedochází ke zvýšení obsahu harmonických v síti a jsou vyloučeny nebezpečné rezonance. Harmonické složky jsou potlačeny, nejsou však zcela odstraněny.
Kompenzátory možno dodat též s činitelem zacívkování LC obvodu p=5,67% nebo p=14%.
Obchodní název F-KOM

BEZKONTAKTNÍ HRAZENÉ (CHRÁNĚNÉ) KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Kompenzační baterie jsou spínány pomocí tyristorových spínačů bez rušivých přechodových jevů. Rychlost regulace speciálním regulátorem EFR7 je velmi vysoká a díky vložené tlumivce si zachovává hradící vlastnosti hrazené kompenzace. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, které jsou však vyváženy provozní spolehlivostí.
Obchodní název STYKOS

DEKOMPENZÁTORY
Jednotlivé stupně jsou tvořeny stykačově připínanými dekompenzačními tlumivkami, regulace řešena speciálním regulátorem vyhodnucujícím výstupní impulsy vysílacího elektroměru. Vhodné pro dekompenzaci kapacitního výkonu při provozu fotovoltaických elektráren a rozsáhlých kabelových sítí.
Obchodní název D-KOM, hybridní kompenzační jednotka EHFV - zakázková výroba.
více informací...

FILTRAČNĚ KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Používají se k odfiltrování harmonických frekvencí. Jednotlivé LC obvody jsou laděny na příslušné frekvence (obvykle liché násobky základní harmonické) a vyšší harmonické jsou tak odsávány. Kompenzační účinek je dosažen převažující kapacitní složkou impedance filtru, regulaci účiníku lze zajistit např. řízením proudu dekompenzační tlumivkou. Zakázková výroba.

Celý sortiment kompenzačních rozváděčů EMCOS je dodáván též v provedení PRISMA. Pro výrobu jsou použity oceloplechové skříně PRISMA, výrobce Schneider Electric. Technické parametry zůstávají zachovány, liší se pouze rozměry a krytím (IP30 nebo IP54).
Kompenzační rozváděče lze dodat dle požadavku zákazníků také ve skříních Moeller, Rittal, Schrack ap.

Podrobnější informace k výrobkům najdete na stránce KE STAŽENÍ.Kompenzační rozváděče VN

NEŘÍZENÉ KOMPENZÁTORY 6kV
Rozváděče jsou určeny pro individuální nebo skupinovou neřízenou kompenzaci v sítích
vysokého napětí 6,3 kV.
Zařízení obsahuje trojici pojistkových spodků, vzduchovou tlumivku pro omezení přechodných dějů,není použita ochrana proti harmonickým složkám. Kondenzátor s ekologicky nezávadným biologicky odbouratelným impregnantem, vnitřními pojistkami svitků a vnitřními vybíjecími odpory je možno vybavit kontrolním tlakovým čidlem.
Výkon je obvykle navržen na základě měření nebo výpočtu parametrů spotřebiče.
Obchodní název EIK6

ŘÍZENÉ KOMPENZÁTORY 6kV
Kondenzátory jsou na síť připínány pomocí speciálních stykačů s vysokou životností. Přechodný děj je částečně zatlumen vzduchovým reaktorem, zařazeným do silového obvodu, není použita ochrana proti harmonickým složkám.
Spínání je řízeno vlastním regulátorem nebo nadřazeným řídícím systémem. Pro zvýšení rychlosti regulace je možno instalovat rychlovybíjecí zařízení.
Kompenzační rozváděč může být vybaven poruchovým systémem (tlak v nádobě kondenzátorů, teplota, výpadek pojistky atd.).
Kompenzační výkon jednoho stupně je shodný jako u EIK6- od 50kvar až do 600kvar. Celkový výkon a velikost regulačních stupňů je vhodné individuálně navrhnout na základě měření rozvodné soustavy.
Obchodní název EV6

ŘÍZENÉ HRAZENÉ (CHRÁNĚNÉ) KOMPENZÁTORY 6kV
Jednotlivé stupně jsou tvořeny výkonovými sériovými LC obvody, laděnými na požadovanou frekvenci. Spínání je stykačové, kondenzátor je zde chráněn proti přetížení, nedochází ke zvýšení obsahu harmonických složek v síti a jsou vyloučeny nebezpečné rezonance.
Rezonanční kmitočet je doporučeno ověřit důkladnou analýzou rozvodné soustavy.
Výkonové železové tlumivky jsou dostatečně dimenzovány a zaručují tak odolnost proti proudovému přetížení spolu s vysokou linearitou.
Kompenzační rozváděče jsou vybaveny poruchovým systémem, který monitoruje tlak v nádobě kondenzátorů, teplotu tlumivek, stav pojistek a další provozní parametry.
Regulátor je určen pro VN aplikace, spolupracuje s monitorovacím systémem a může být vybaven komunikační sběrnicí.
Celkový výkon a velikost regulačních stupňů, včetně rezonančního kmitočtu se vždy individuálně navrhuje na základě analýzy rozvodné soustavy.
Obchodní název EF6

Podrobnější informace k výrobkům najdete na stránce KE STAŽENÍ.Rozváděče nízkého napětí

POUŽITÍ
Rozváděče EMCOS jsou určeny pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslu a energetice jako hlavnínebo podružné rozváděče s možností přímého připojení na kompenzační rozváděče EMCOS, dále jako technologické řídící rozváděče, rozváděče pracovních strojů, rozváděče ochran, regulace a měření a rozváděče v občanské výstavbě. K dispozici je referenční seznam dalších aplikací.
Variabilní systém umožňuje dodávat rozváděče pro prostředí základní, studené, vlhké, mokré, prašné s prachemnehořlavým a prašné s nebezpečím hořlavých prachů, rozváděče s vysokou odolností proti rušivým účinkům elektromagnetického pole.

PROVEDENÍ
- Rozváděče jsou sestaveny z oceloplechových skříní se stupněm krytí až IP55.
- Jeden (dva) systém přípojnic, provedení EAl nebo ECu, uložení nahoře nebo dole.
- Přístrojová náplň umístěna na montážním rámu šroubovaném ze zinkovaných nosníků nebo na montážním panelu
s vodičovými žlaby.
- Přívody / vývody spodem nebo horem, případné kombinace vývodů nutno upřesnit.
- Přívod je řešen odpínačem, jističem, vypínačem; od 630 do 3200A samostatné přívodní pole; možnost přímého napojení na blokový transformátor 400 až 1600 kVA.
- Po otevření dveří krytí IP00 s izolačními kryty proti náhodnému dotyku nebo IP20.
- Dveře jednokřídlé - pravé / levé, dvoukřídlé nebo prosklené (průzor 450/350 až 1250/450 mm), tříbodové uzavírání (možnost doplnit vložku zámku FAB).
- Řídící systémy možno umístit na otočném rámu (1 - 4 vany 19").
- Úprava pro měření rozvodných závodů.
- Rozváděče je možno dělit na přepravní jednotky o velikosti 1-2 pole.
- Skříně možno instalovat na kovových patkách nebo na podstavci pomocí ocelových hmoždinek nebo šroubováním
k základovému rámu zapuštěnému do betonové podlahy.
- Doplňky dle objednávky, např. vnitřní osvětlení a vytápění skříně, ventilace, schránka na výkresy apod.
- Součástí nabídky skříňových rozváděčů jsou také ovládací pulty, rozměry a provedení pultů dle požadavků zákazníka.
- Rozváděče je možno dodat též v provedení PRISMA-P (krytí IP30 nebo IP54).

TECHNICKÁ DATA
- Jmenovité napětí Ue 690 V st., 600 V ss
- Jmenovitý proud In do 3200A (přípojnice ECu) do 2500A (přípojnice EAl)
- Dynamická zkratová odolnost Icm do 145kA (přípojnice ECu) do 140kA (přípojnice EAl)
- Přípojnice - jeden/dva systémy přípojnic, EAl nebo ECu
- Stupeň krytí - IP40, IP43, IP54(55); po otevření dveří IP00 nebo IP20
- Venkovní provedení se stříškou
- Teplota prostředí -5°C až +40°C (průměr +35°C/24hod)
- Povrchová úprava - elektroforézní termoaktivní prášková barva
- Odstín RAL 7032 (šeď křemenná)
- Provedení rozváděčů je v souladu s ČSN EN 60439-1 ed.2 (35 7107, eqv.IEC 439-1)

Podrobnější informace k výrobkům najdete na stránce KE STAŽENÍ.Hledat


Výrobky
 • VARKOM

  Kompenzační rozváděč VARKOM Kondenzátor je na síť připínán pomocí speciálního stykače. Přechodový děj je částečně zatlumen předřadným odporem...
  více...

 • VARKOM-B

  Modulární kompenzační rozváděč VARKOM B Modulární provedení
  více...

 • STYKOS

  Bezkontaktní kompenzační rozváděč STYKOS Kompenzační baterie jsou spínány pomocí tyristorových spínačů bez rušivých přechodových jevů...
  více...

 • Individuální kompenzace 6kV EIK6

  Individuální kompenzace 6kV EIK6 Rozváděče jsou určeny pro individuální nebo skupinovou neřízenou kompenzaci v sítích vysokého napětí 6,3 kV.
  více...

 • Rozváděče nízkého napětí

  Přívodní pole 4000 A více...


Kontakt

EMCOS s.r.o.

Nákladní 1032
41501 Teplice

GPS Loc:
N 50°39'00", E 013°49'46,5"
N 50°39', E 013°49,775'

Email:
emcos@emcos.cz
emcos@emcos.eu

http://www.emcos.cz
http://www.emcos.eu

Phone: (+420) 417 533 521, 5
Fax: (+420) 417 515 860